Wykonuję usługi w branży inżynierskiej. Specjalizuję się projektowaniu trudnych, nietypowych konstrukcji inżynierskich jak:

*         konstrukcje telekomunikacyjne

*         wieże, maszty i kominy

*         specjalistyczne konstrukcje wsporcze pod urządzenia

*         konstrukcje reklamowe

*         konstrukcje ze stopów aluminium

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.